33587_10061.svg
Ny stor produktionsanläggning i Uppsala

Ny processanläggning Cytiva Uppsala

Ny produktionsanläggning i Uppsala för att möta marknadens ökade efterfrågan fanns ett behov att öka tillverkningskapaciteten för High Flow Agarose (HFA), Sepharose och CAPTO jonbrytare

Installation av komponenter kring ny produktionsutrustning som omfattade b.la 57 rostfria kärl, 3st emaljkärl, 1st bromskrubber, 3st nutschar, 1st dekanter samt 1st plansikt.

Entreprenaden omfattade både installation och elskåpleverans.