Img 2483
Img 2483

Våra tjänster

God projektekonomi är i vår tolkning inte alltid en fråga om att lämna det lägsta anbudet. I det längre perspektivet gäller istället ett väl utfört arbete och att prestera totallösningar som säkerställer kvaliteten och verkar för en optimerad driftekonomi.

Vi har medvetet ägnat stor möda åt att finna former för ökad tillgänglighet så att vi, oberoende av var du som kund befinner dig, alltid finns till hands då du behöver oss.

El- och Automationsinstallationer

Om El- och Automationsinstallationer

Klenrör- och Mekinstallationer

Om Klenrör- och Mekinstallationer

Apparatskåpsinstallationer

Om Apparatskåpsinstallationer

Fiber- och Datanätsinstallationer

Om Fiber- och Datanätsinstallationer

Utcheckning och idriftsättning

Om Utcheckning och idriftsättning

Installationer i EX-miljö

Om Installationer i EX-miljö