nljlij4h.png
Vattenrenande dryckesmodul med soda- och öltillverkning. Denna modul används också för att förse hela byar med vatten.

Microbryggeri- och Vattenreningsmodul Wayout

Leverans och installation av apparatskåp och utrustningar till Wayout Modul E1 och W1.

Modul E1 är ett microbryggeri för soda- och öltillverkning och modul W1 är en vattenreningsanläggning. Modulerna innehåller brygg/fermenteringstankar, lagringstankar, Fyll- och diskningstankar för flaskor/behållare samt kall och varmvattensystem med CIP-funktionalitet. 

Modulerna styrs av ett Siemens PLC system med tillhörande HMI.