God projektekonomi är i vår tolkning inte alltid en fråga om att lämna det lägsta anbudet. I det längre perspektivet gäller istället ett väl utfört arbete och att prestera totallösningar som säkerställer kvaliteten och verkar för en optimerad driftekonomi.

Vi har medvetet ägnat stor möda åt att finna former för ökad tillgänglighet så att vi, oberoende av var du som kund befinner dig, alltid finns till hands då du behöver oss.

Våra åtaganden omfattar

  • Instrumentinstallationer
  • El- och Automationsinstallationer
  • Klenrör- och Mekinstallationer
  • Apparatskåpsinstallationer
  • Fiber- och Datanätsinstallationer
  • Utcheckning och idriftsättning
  • Installationer i EX-miljö