Om oss

En av grundstenarna i vår verksamhet är helheten. Att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att förlita sig på En leverantör med ansvar för hela installationen. 

Vi har varit verksamma inom läkemedelsindustrin i många år och genomfört flera större projekt hos bland annat Astra Zeneca, Octapharma och GE Healthcare (nuvarande Cytiva).

LIAB Instrumenteringar AB grundades 1988 och har sitt säte i Karlstad. 

Vi installerar och levererar system och automationsutrustning till industri- och processanläggningar primärt inom läkemedelsindustrin, pappers- och cellulosaindustrin samt oljeraffinaderier. I vår verkstad monteras och färdigställs automatikskåp, lådor och övrig utrustning som krävs för installationen. Merparten av arbetet sker ute hos våra kunder.

Installationer inom industri kräver noggrann planering, design, installation och underhåll för att säkerställa att de fungerar korrekt och säkert. Vi spelar en viktig roll för att upprätthålla produktionsprocesser och säkerställa att industriella anläggningar uppfyller standarder för säkerhet, effektivitet och miljöhänsyn.

Vi är en del av Instalco

Lokal närhet med det stora företagets möjligheter. Instalco är representerat med nationell bredd i Sverige, Norge och Finland via ett 150-tal dotterbolag med över 6 200 medarbetare.

Läs mer om Instalco