En av grundstenarna i vår verksamhet är helheten. Att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att förlita sig på En leverantör med ansvar för hela installationen. 

Vi har varit verksamma inom läkemedelsindustrin i många år och genomfört flera större projekt hos bland annat Astra Zeneca, Octapharma och GE Healthcare (nuvarande Cytiva).

LIAB Instrumenteringar AB grundades 1988 och har sitt säte i Karlstad. 

Vi installerar och levererar system och automationsutrustning till industri- och processanläggningar primärt inom läkemedelsindustrin, pappers- och cellulosaindustrin samt oljeraffinaderier. I vår verkstad monteras och färdigställs automatikskåp, lådor och övrig utrustning som krävs för installationen. Merparten av arbetet sker ute hos våra kunder.