Postadress LIAB Instrumenteringar BOX 5017 650 05 Karlstad